Polityka prywatności

Poufność danych i ochrona prywatności naszych klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym, w trosce o bezpieczeństwo danych w Całorocznik Sport&Adventure ustanowiono poniższą politykę prywatności i cookies określającą zasady dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych w serwisach internetowych należących do Całorocznik Sport&Adventure.

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO)


1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Całorocznik Sport&Adventure – Magdalena Michna

NIP: 6272755419

Regon: 369637220

 

2. W jaki sposób możesz się z nami skontaktować?

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

a) Listownie na adres: Całorocznik Sport&Adventure – Magdalena Michna, ul. dr Ignacego Nowaka 3/7, 41-­500 Chorzów

b) Mailowo: biuro@calorocznik.pl

 

3. W jaki sposób pozyskujemy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Ciebie poprzez uzupełnienie formularza kontaktowego lub poprzez pliki cookies.

 

4. Jakie dane możemy przetwarzać:

Zakres danych osobowych, jakie będziemy przetwarzać, może być różny w zależności od usługi, z jakiej korzystasz. W przypadku kontaktu z Administratorem za pomocą serwisu lub danych kontaktowych podanych w serwisie, Administrator przetwarza dane podane w celu nawiązania kontaktu, w tym imię, nazwisko, adres e-mail, treść zadanego pytania lub ewentualnie inne dane które podałeś. Podczas odwiedzania naszej strony internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty i aktywności, w szczególności Twoój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

 

5. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane kiedy korzystasz z naszej strony?

a) Udzielenie odpowiedzi osobie, która nawiązała kontakt z Administratorem poprzez formularz kontaktowy lub pocztą tradycyjną (Prawnie uzasadniony interes Administratora-art. 6.ust.1 lit f) RODO)

b) Rozpatrywanie ewentualnych reklamacji lub zgłoszeń, a także ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami (Prawnie uzasadniony interes Administratora-art. 6.ust.1 lit f) RODO)

c) Zbieranie informacji o ruchu w serwisie (Prawnie uzasadniony interes Administratora – art.6 ust.1 lit. F) RODO)

 

6. Kto może mieć dostęp do danych?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, w zakresie niezbędnym do realizacji powyżej wskazanych celów ich przetwarzania. Są to podmioty działające na zlecenie Administratora, tj. podmioty świadczące usługi na rzecz Paris Adventure w szczególności podmioty dostarczające rozwiązania IT oraz świadczące usługi IT i wsparcia technicznego) Podmioty te będą miały dostęp do danych osobowych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji spoczywających na nich zadań.

 

7. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. Dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przechowywane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu.

 

8. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkiem?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu, który chcą Państwo zrealizować, w tym do uzyskania odpowiedzi na Państwa zapytanie lub poruszone przez Państwa zagadnienie.

 

9. Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Przysługuje Ci prawo do:

a) Żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych

b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją tej osoby

c) W przypadku, gdy prawnie uzasadniony interes polega na prowadzeniu działań marketingu bezpośredniego – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji działań marketingowych, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji

d) Wniesienie skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

10. Bezpieczeństwo danych

Zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ich nieujawniania osobom trzecim oraz ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych w niniejszej polityce. Dodatkowo przesyłanie danych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana i odbywa się z użyciem protokołu SSL. Dostęp do danych przetwarzanych przez Całorocznik Sport&Adventure zabezpieczony jest przed dostępem osób nieuprawnionych.

 

11. Technologia „Cookies”

Pliki „cookies” to małe pliki tekstowe, których zawartość tekstowa może zawierać różne informacje o użytkowniku, w tym dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. Pliki „cookies” są przechowywane w pamięci Twojego urządzenia – nie są przechowywane na naszych serwerach, my wyłącznie odczytujemy zawartość tych plików, uzyskując do nich dostęp podczas Twojej wizyty na naszym serwisie.

W naszym serwisie korzystamy z technologii plików cookies. Technologie te zapewniają mi.in. poprawne działanie serwisu. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania http kierowane do naszego serwera. Oznacza to, ze znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Znamy również m.in.:

– czas nadejścia zapytania

– czas wysłania odpowiedzi

– adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika- w przypadku gdy przejście do strony Całorocznik Sport&Adventure nastąpiło przez odnośnik

– informacje o przeglądarce użytkownika

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Całorocznik Sport&Adventure. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisy, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są używane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Odwiedzając nasze serwisy pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Informacje zawarte w logach systemowych są przez nas wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszych systemów lub do zbierania ogólnych danych statystycznych takich jak np. region z którego się z nami łączysz

 

12. Jak korzystamy z cookies?

Podstawą prawną dla zbierania Twoich danych odczytywanych z cookies jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów. Do powyższych należą:

– zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego dla użytkownika i jego urządzenia funkcjonowania strony www

– Dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzonych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu, np. wyboru dotyczącego zapisywania cookies w urządzeniu użytkownika

– prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających serwis, np. statystyki odwiedzin na stronie, które będą służyć poprawie skuteczności prowadzonych przez nas działań marketingowych.

 

13. Zarządzanie cookies

Możesz zrezygnować ze zbierania cookies wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której korzystasz łącząc się z naszymi serwisami, jednak należy pamiętać, że w takich przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się utrudnione lub niemożliwe.

Całorocznik Sport&Adventure zastrzega sobie prawo do zmian w treści niniejszej Polityki w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązań technologiczno-informatycznych.